Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Malmityyppien geofysikaalinen profilointi

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Airo Meri-Liisa
Hankenumero: 2141018
Kesto:

1.1.2012-31.12.2014

Asiasanat: metallimalmit, geofysikaaliset menetelmät, fysikaaliset ominaisuudet, malminetsintä
Paikannimet:
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Alueelliset tilastolliset malmipotentiaalisuuden arviointimenetelmät onnistuvat paremmin, jos esiintymätyypin geofysiikka tunnetaan tarpeeksi hyvin. Erilaisten malmityyppien geofysikaalisten ominaisuuksien ja kriittisten parametrien tunteminen edesauttaa myös sopivien kohteellisten etsintämenetelmien valintaa. Eri malmityyppien geofysikaalinen profilointi perustuu Suomessa tunnettujen esiintymien petrofysikaalisiin ja lentogeofysiikasta tulkittaviin ominaisuuksiin sekä eri malminetsintäkohteista saatuihin kokemuksiin esiintymien geofysikaalisista ominaisuuksista ja kriittisistä parametreista. Uutta tutkimusta tehdään malmityyppien mineraalimagnetismista. Hanke tukee Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) päämäärää tuottaa kaivosalan tarvitsemaa tarkentuvaa ja monipuolistuvaa tietoaineistoa ja tulkintoja malmipotentiaalisilta alueilta sekä tunnistaa uusia malmipotentiaalisia vyöhykkeitä ja malmiaiheita teollisuuden jatkotutkimuksia varten.
Tutkimuksessa käytettävät GTK:n aineistot ovat:

Julkaisut:

 

Takaisin