Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Mineral Systems in Finland: Patterns and processes

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Sorjonen-Ward Peter
Hankenumero: 2141020
Kesto:

1.1.2013-31.12.2015

Asiasanat: kallioperä, aluegeologia, malminetsintä, geofysiikka
Paikannimet: Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Hankkeen ensisijainen tavoite on soveltaa Suomen kallioperägeologiseen tutkimukseen ns. Mineral Systems prosessilähtöistä menettelytapaa, jolla luodaan alueellisia kuvauksia geologisesta historiasta, rakenteista, sekä niihin liittyvistä hydrotermisistä ja magmaattisista prosesseista. Tarkoitus on näin kehittää ja tehostaa malmigeologista raportointia ja geofysikaalisten mallien arkistointia systemaattisella tavalla, sekä kehittää ja soveltaa uusia tietolouhinta- ja prosessimallintamismenetelmiä malminetsintään.

Julkaisut:

 

Takaisin