Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Geologisen moniulotteisen mallinnuksen kehittäminen

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Laine Eevaliisa
Hankenumero: 2141022
Kesto:

1.1.2014-31.12.2017

Asiasanat: metallimalmit, mineraaliesiintymien synty, malmiot, mallit, varat, arviointi, tilastomenetelmät, kolmiulotteiset mallit
Paikannimet: Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

GTK:ssa on menossa useita hankkeita, joissa on jo nyt tarvetta numeerisen mallinnuksen menetelmille. Kartoitettaessa kallioperän syvällä olevaa malmipotentiaalia käytetään yleisesti 3D-inversiomenetelmiä ja käsitellään siten suuria 3D-blokkimalleja.  Näitä vokseliesityksiä voidaan  käyttää mm. estimoitaessa malmipotentiaalia, nesteiden virtausta ja lämmön siirtymistä. Hankkeen tarkoituksena on edistää numeeristen 3D-menetelmien käyttöä kouluttamalla tutkijoita. Hankkeessa testataan numeerisia menetelmiä ja CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) tietokoneiden käyttöä konkreettisten tutkimuskohteiden avulla. Tulokset  julkaistaan GTK:n omissa raporteissa sekä kotimaisissa ja ulkomaisissa julkaisuissa. Hankkeessa pyritään myös lisäämään GTK:n kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä numeerisen 3D-mallinnuksen kehittämisessä geotieteissä.

Julkaisut:

 

Takaisin