Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Maa- ja kallioenergian hyödyntäminen

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Huusko Asmo
Hankenumero: 2162001
Kesto:

1.1.2008-31.12.2017

Asiasanat: energialähteet, kallioperä, maaperä, geoterminen energia, uudet energialähteet
Paikannimet: Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Hankkeen tarkoituksena on edistää geoenergian (erityisesti maa- ja kalliolämmön sekä vesistöistä saatavan lämpö- ja viilennysenergian), erityisesti hybridiratkaisujen monimuotoista käyttöä Suomessa ja luoda alalle sellaista syventävää perus- ja soveltavaa tutkimusta, joka tukee suomalaista päätöksentekoa ja on lyhyellä aikavälillä yritysten hyödynnettävissä heidän kotimaisessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassaan. Tavoitteena on vahvistaa edelleen edellytyksiä alan suomalaisen liiketoiminnan kehittymiselle kansainvälisillä markkinoilla tukeutumalla GTK:n erikoisosaamiselle ja johtavalle roolille uuden ja puolueettoman tiedon tuottajana yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeella edistetään GTK:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toteutetaan Suomen kansallisia ja EU:n asettamia tavoitteita uusiutuvan energian käytön merkittävälle lisäämiselle.

Julkaisut:

 

Takaisin