Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Kiviainekset ja luonnonkivet - materiaaliominaisuudet, uudet käyttösovellukset ja esiintymäinventoinnin kehittäminen

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Torppa Akseli
Hankenumero: 2183004
Kesto:

1.1.2011-31.12.2014

Asiasanat: kiviaines, rakennuskivet, rakennusaineet, ominaisuudet, käyttö
Paikannimet: Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Kiviainekset ja luonnonkivet on tutkimus- ja kehityshanke, jossa tehdään rakentamisessa käytettävien kivimateriaalien ominaisuuksiin liittyvää tutkimustyötä huomioiden uudet käyttösovellukset sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Lisäksi hankkeessa kehitetään kiviaines- ja luonnonkiviesiintymien inventointia. Hanke tukee GTK:n maksullista palvelutoimintaa ja GTK:n roolia kansallisena kiviainesten ja luonnonkivien osaamiskeskuksena sekä Suomen Vuoriklusterin osana. Hankkeen tavoitteenasettelu linkittyy tiiviisti kansallisen mineraalistrategian tavoitteisiin.

Julkaisut:

 

Takaisin