Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Pääkaupunkiseudun kallioperätiedon keruu ja sovellukset

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Wennerström Marit
Hankenumero: 2513003
Kesto:

1.1.2015-31.12.2018

Asiasanat: kallioperä, alueidenkäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu
Paikannimet: Suomi, Etelä-Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Suomessa kaupunkialueilla kallioperän monipuolinen käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. GTK:n tehtävänä on tuottaa geologista tietoa maankäytönsuunnitteluun ja yhdyskuntarakentamiseen. Tässä hankkeessa tuotetaan aineistoja, 3d-malleja ja karttamateriaalia GTK:n kallioperämalliin ja Suomen kallioperä-DigiKP karttatietokantaan. Hankkeessa tarkennetaan kallioperäkarttaa pääkaupunkiseudulta 1:50 000 mittakaavaan ja tuotetaan pääkaupunkiseudun heikkousvyöhykeaineisto sovelluskäyttöön. Osaamista kehitetään kallioperäsovellusten, kuten rakentamisen, pohjavesien suojelun, riskinarvioinnin ja kalliolämmön tuoton ja lämmön varastoinnin tarpeisiin. Hankkeen tehtävänä on lisätä kallioperätiedon käyttöä mainituissa sovelluskohteissa ja edesauttaa tilaustöiden ja yhteisrahoitteisten hankkeiden saamista GTK:een.

Julkaisut:

 

Takaisin