Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Etelä-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Palmu Jukka-Pekka
Hankenumero: 2533007
Kesto:

1.1.2011-31.12.2018

Asiasanat: maaperägeologia, maaperä, kiviaines, soraesiintymät, pohjavesi, akviferit, kartoitus, tietokannat
Paikannimet: Suomi, Etelä-Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Hanke huolehtii GTK:n tason laajamittaisten kartoitusten, kuten DigiMP kokonaisuuteen kuuluvien kartoituskokonaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta ESY:ssä. Lisäksi hanke vastaa maaperägeologisten tietovirtojen ohjaamisesta GTK:n tietokantoihin ja edelleen Geotietojärjestelmään (GTJ). Sidosryhmätyöskentelyn avulla päivitetään yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri sektoreiden tarpeita toiminnan ohjaamiseksi haluttuun suuntaan.

Julkaisut:

 

Takaisin