Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Länsi-Suomen maaperätiedon keruu ja sovellukset

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Putkinen Niko ja Edén Peter
Hankenumero: 2533008
Kesto:

1.1.2012-31.12.2015

Asiasanat: maaperägeologia, maaperä, kartoitus, taajamageologia, soraesiintymät, pohjavesi, happamat sulfaattimaat
Paikannimet: Suomi, Länsi-Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Maaperätietojen kysyntä ja tietovirrat kasvavat kansallisen ja EU-lainsäädännön ja yhteiskunnan sekä elinkeinoelämän taholta. Maaperätiedon keruu ja sovellukset hanke huolehtii GTK:n tason laajamittaisten kartoitusten, kuten DigiMP kokonaisuuteen kuuluvien kartoituskokonaisuuksien (25A - 25B maaperäkartoitus, glasiaalidynamiikkateemaan liittyvä menetelmäkehitys, taajamakartoitus, happamien sulfaattimaiden (HaSu) kartoitus, HARA -selvitykset, maa-ainestutkimukset ja maaperämallien kehittely) ylläpidosta ja suunnittelusta LSY:ssä. Lisäksi hanke vastaa maaperägeologisten tietovirtojen ohjaamisesta GTK:n tietokantoihin ja edelleen Geotietojärjestelmään (GTJ). Sidosryhmätyöskentelyn avulla päivitetään yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri sektoreiden tarpeita toiminnan ohjaamiseksi haluttuun suuntaan.

Julkaisut:

 

Takaisin