Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Länsi-Suomen malmipotentiaalin kartoitus

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Kontoniemi Olavi
Hankenumero: 2551013
Kesto:

1.1.2012-31.12.2015

Asiasanat: malminetsintä, metallimalmit, litiummalmit, kultamalmit, hi-tech-metallit, potentiaaliset esiintymät, arviointi
Paikannimet: Suomi, Länsi-Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Hanke tekee metallimalmien (myös hi-tech-metallit) alueellisia ja kohteellisia potentiaaliselvityksiä Pohjanmaalla svekofennisellä kallioperäalueella. Hankkeen toiminta tulee keskittymään kolmeen haastavaan kokonaisuuteen: Himangan jakson kultatutkimuksiin, Kaustisen ympäristön litiumtutkimuksiin ja Keski-Pohjanmaan kulta-kuparitutkimuksiin. Tutkimuksissa käytetään geologista, geokemiallista ja geofysikaalista kartoitusta sekä malmimineralogisia ja petrologisia menetelmiä. Hankkeen tulokset julkaistaan GTK:n raporteissa ja hanke päättyy ja raportoidaan vuoden 2015 lopussa.

Julkaisut:

 

Takaisin