Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Itäisen Suomen malmipotentiaalin kartoitus

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Halkoaho Tapio
Hankenumero: 2551014
Kesto:

1.1.2013-31.12.2016

Asiasanat: malminetsintä, metallimalmit, potentiaaliset esiintymät, arviointi
Paikannimet: Suomi, Itä-Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Geologisesti Itä-Suomen kallioperä on otollinen eri-ikäisten ja erityyppisten hyödynnettävien maankamaran raaka-aineiden esiintymiselle. Hanke vastaa GTK:n roolista malmipotentiaalin kartoituksessa mainitulla alueella. Tutkimuksissaan hanke keskittyy GTK:n ISY:n alueelle sijoittuviin aiheisiin pääasiassa Haukivuoren ja Vaalan väliselle alueelle, mutta sillä on myös erilliskohteita Itä-Suomen arkeeisen kallioperän alueella (mm. Kuhmon Kellojärvi ja Itä-Suomen alueella esiintyvät syeniitit). Uusia tutkimuskohteita valitaan hankkeen keston aikana lisää resurssien niin salliessa. Hankkeen löytämät taloudellisesti merkittävät aiheet ja malmipotentiaaliset alueet raportoidaan TEM:öön. V. 2015 – 2016 hankkeen keskeisenä tehtävänä on Virtasalmi – Joroinen vyöhykkeen 3D mallinnus ja malmipotentiaalin arviointi.

Julkaisut:

 

Takaisin