Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Turvetutkimuksen prosessin, menetelmien ja aineistonhallinnan kehittäminen

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Vähäkuopus Tuija
Hankenumero: 2572005
Kesto:

1.1.2012-31.12.2014

Asiasanat: turve, turve-esiintymät, varat, tutkimus, menetelmät, paikkatietojärjestelmät, tiedonkeruu, tietokannat
Paikannimet: Suomi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Vuoden 2011 lopussa päättyvä turvetutkimuksen menetelmäkehityksen vaihe 2 on saavuttanut tavoitteensa, ja sen tuloksena on saatu aikaan paikkatietoympäristössä toimiva tiedonkeruuprosessi. Työn aikana esiin tulleet GTK:n tietoaineiston käytettävyyden parantamiseen liittyvät kysymykset, turvetutkimusten tiedonkeruun raportoinnin siirtäminen nykyaikaiseen palveluun sekä turvevarojen tilinpidon toteuttamiseen liittyvät ratkaisut edellyttävät kehittämisprosessin seuraavan vaiheen toteuttamista.

Hankkeen päätavoitteena on mahdollistaa virheetön ja sujuva turvetutkimuksen tiedonkeruu siten, että käytettävät menetelmät ja tekniset ratkaisut tukevat tiedonkeruuprosessia ja asiantuntijatyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Menetelmien, paikkatietotyökalujen ja tietokannan rakenteen edelleen jatkuvalla kehittämisellä pyritään turvetutkimuksen tiedonkeruun prosessin yhtenäistämiseen, tehostumiseen, GTK:n turvetietoaineiston käytettävyyden lisäämiseen ja nykyaikaiseen karttapalveluun perustuvaan tulosten raportointiin.

Hankkeen tuloksena syvyysalueiden muodostamisessa käytetään tutkimuspisteverkkoon perustuvaa, osittain automatisoitua menetelmää. Asiantuntijatyössä on käytettävissä kattavat hakutoiminnot, joilla voidaan tehdä monipuolisia hakuja turvetietokannan aineistoista. Rakenteellisesti Geotietojärjestelmän turvetietokanta on kehitysvaiheessa, joka mahdollistaa turvevarojen raportoinnin siirtämisen internetissä käytettävään karttapalveluun.

Julkaisut:

 

Takaisin