Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

IODP, Itämeren syväkairaus

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Kotilainen Aarno
Hankenumero: 2593002
Kesto:

1.1.2013-31.12.2016

Asiasanat: merigeologia, merenpohjan kairaus, merisedimentit, Integrated Ocean Drilling Program
Paikannimet: Itämeri
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Itämeren geologisella tutkimuksella on jo yli satavuotiset perinteet. Siitä huolimatta Itämeren geologisen historian tuntemuksessa on vielä suuria aukkoja. Yksi merkittävimpiä syitä tähän tiedon puutteeseen on se, että Itämerellä ei ole tehty yhtään tieteellistä syväkairausta.

Itämeren syväkairaushankkeen tarkoituksena on osallistua syksyllä 2013 Itämerelle suuntautuvalle kansainväliselle Integrated Ocean Discovery Program Expedition 347:lle "The Baltic Sea Basin paleoenvironment" tutkimusmatkalle sekä tutkimusmatkan aikana kerätyn aineiston tutkimuksiin. Hankkeessa syväkairataan kahdeksalta tutkimuspaikalta 50-300 metriä pitkiä sedimenttisarjoja Itämeren altaan pohjakerrostumista. Hanke tuottaa sedimenttitutkimuksen avulla, ns. monimuuttujamenetelmin, tietoa Itämeren kehityshistoriasta ja ilmastonmuutoksesta viimeisten noin 60000 vuoden ajalta. Syvempi ymmärrys Itämeren pitkäaikaismuutoksiin vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista tulevista muutoksista on tärkeää. Tätä tietämystä tarvitaan merialueiden kestävän käytön suunnittelun tueksi ja varauduttaessa ilmaston muutoksen vaikutuksiin.

Tämä Itämeren syväkairaushanke tehdään kansainvälisen IODP ohjelman vetämänä monikansallisena yhteistyönä. Tutkimusmatkalle osallistuu tutkijoita useasta Euroopan maasta, Yhdysvalloista ja Japanista.

Julkaisut:

 

Takaisin