Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

OKU Mining Camp

Hankkeen tiedot:

Vastuuhenkilö: Aatos Soile
Hankenumero: 4141006
Kesto: 1.1.2013-31.12.2015
Asiasanat: malminetsintä, geofysikaaliset menetelmät
Paikannimet: Suomi, Pohjois-Karjala, Outokumpu
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Tekesin Green Mining -rahoitusohjelmaan kuuluva hanke “Developing Mine Camp Exploration Concepts and Technologies (‘Brownfield exploration’)” tähtää malminetsintäkonseptien ja teknologioiden kehittämiseen erityisesti olemassa olevilla kaivannaistoiminta-alueilla tehtävässä mineraalipotentiaalin arvioinnissa. Kansainvälinen yhteistyö Kanadassa, Ruotsissa ja Kreikassa toteutettavien vastaavien tutkimushankkeiden kanssa on hankkeen olennainen komponentti. Neljä Itä-Suomessa toimivaa yritystä on mukana rahoittajina (FinnAust Mining Management Oy, Kylylahti Copper Oy/Boliden Kylylahti, Mondo Minerals B.V. Branch Finland ja JOSEK Oy).

Koska kaivosalueet on yleensä tutkittu perusteellisesti 200-300 m:n syvyydelle tai jopa syvemmälle, tulevaisuuden malminetsinnän tavoitteet  asetetaan huomattavasti syvemmälle. Nykypäivän etsintäteknologia mahdollistaa kallioperän tutkimukset jopa useiden kilometrien syvyyteen käyttäen seismistä heijastusluotausta, magnetotelluurista luotausta, ZTEM-mittausta ja potentiaalikenttiä (painovoima- ja magneettikenttää). Hankkeen tavoitteena on käyttää em. menetelmiä ja kehittää ’Common Earth Model’ -malleja (CEM) kohdealueesta perustuen sen kallioperän elastisiin, sähköisiin, tiheys- ja magneettisiin ominaisuuksiin.

Malminetsintäkonseptia ja kohdealueen CEM-malleja kehitetään monitieteisesti ja iteratiivisesti. Esimerkkialueena käytetään Outokummun malmijaksoa, josta on käytettävissä monipuoliset, syvälle ulottuvat geofysikaaliset ja geologiset aineistot. Tavoitteena on tuottaa Outokummun malmijakson alueelta malmipotentiaalimalli 2 km:n (optionaalisesti 5 km:n) syvyyteen saakka. Projektin toteuttavat Geologian tutkimuskeskus ja Helsingin yliopiston Seismologian Instituutti vuosina 2013-2015.

Julkaisut:

 

Takaisin