Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Mineraalipotentiaalin kartoitus Ni-Cu

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Konnunaho Jukka
Projektinumero: 50402-20066
Kesto: 1.1.2016–31.12.2019
Asiasanat: Suomi, Ni-Cu malmit, mafiset- ultramafiset kivet, mineraalipotentiaali arviointi
Paikannimet: Suomi
Yhteistyötahot: Yliopistot, jossa geo-alan koulutusta

Tiivistelmä:

Uuden organisaation myötä Geologian tutkimuskeskukseen (GTK) perustettiin Juhani Ojalan johtama ”Mineraalivarat” niminen tulosyksikkö. Tämän tulosyksikön alla toimii Jukka Konnunahon vetämä ”Ni-Cu projekti”. Projektin päätarkoituksena on olla mukana uudistamassa GTK:n mineraalipotentiaalitoimintamallia sekä tutkia ja tunnistaa Ni-Cu suhteen potentiaalisia alueita ja vyöhykkeitä yhdessä GTK:n muiden tulosyksiköiden kanssa.

Projektin lyhyentähtäimen tavoitteena (2016) on saattaa hallitusti päätökseen eri alueyksiköissä keskeneräiset työt, jotka periytyivät aikaisempien vuosien hanketoiminnasta (alueelliset malmipotentiaalihankkeet). Toisena lyhyen aikavälin tavoitteena (2016) on laatia strategia Ni-Cu projektin toiminnalle sekä miettiä valtakunnallisesti ne alueet/vyöhykkeet jonne projekti tulee jatkossa fokusoimaan Ni-Cu potentiaalin arviointia GTK:n uuden strategian mukaisesti. Arviointi perustuu saatavilla oleviin laajoihin GTK:n tietoaineistoihin ja niiden evaluointiin sekä talossa olevien asiantuntijoiden näkemykseen. Keskipitkän ja pitemmän aikavälin tavoitteina projektilla (2017-2019) on aloittaa Ni-Cu potentiaalia kartoittavat työt valituilla alueilla/vyöhykkeillä, jossa resurssien pääpaino tulee olemaan modernilla geofysiikalla sekä koneellisella näytteenotolla. Tutkituista alueista tehdään Ni-Cu potentiaalia arvioivat loppuraportit hankkeen päätyttyä.

Julkaisut:

 

Takaisin