Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Mineraalipotentiaalin kartoitus Au

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Hokka Janne
Projektinumero: 50402-20067
Kesto: 1.1.2016–31.12.2019
Asiasanat: mineraalipotentiaalikartoitus, kulta, raaka-aineet, mineraalivarat, malmi
Paikannimet:
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

Teemana Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) mineraalipotentiaalikartoituksen uudessa toimintakonseptissa on selvittää kultamalmipotentiaalia keskeisiltä valituilta alueilta/vyöhykkeiltä. Projekti tuottaa geologista ja geofysikaalista tietoa, jolla saadaan rajattua Au-kriittiset kohdealueet ja tuotettua jatkotutkimuksiin johtavia uusia aineistoja, tulkintoja ja aiheita malminetsintäyhtiöiden käyttöön. Tutkimustulosten on tarkoitus edistää elinkeinoelämän investointimahdollisuuksia ja lisätä Suomen vetovoimaisuutta kaivannaisalalla.

Julkaisut:

 

Takaisin