Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

UAV-MEMO - Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Explration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Salmirinne Heikki
Projektinumero: 50403-30036
Kesto: 2015-2016
Asiasanat: UAV, RPAS, miehittämättömät ilma-alukset, malminetsintä, kaivosympäristöt
Paikannimet: Suomi, Pohjois-Suomi
Yhteistyötahot: Lapin yliopisto

Tiivistelmä:

Laajentuva malminetsintä- ja kaivostoiminta Pohjois-Suomen alueella edellyttää aikaa ja kustannuksia säästävien sekä ympäristöneutraalien etsintätekniikoiden kehittämistä. Näihin tarpeisiin voidaan vastata asentamalla mittaus- ja kuvauslaitteita miehittämättömiin ilma-aluksiin (UAV). Uusilla ja tulevilla yrityksillä ole välttämättä tarvittavaa tietotaitoa UAV -laitteiden teknisestä soveltuvuudesta ja lakisääntelystä, jotta ne voisivat kehittää ja tarjota tarvittavia palveluja.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Lapin yliopisto (LaY) tutkivat yhteisrahoitteisessa hankkeessa UAV-MEMO (Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland) UAV- laitteiden teknistä ja oikeudellista soveltuvuutta malminetsinnän ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. GTK tutkii UAV -laitteiden teknistä soveltuvuutta, selvittää alan asiakastarpeita sekä toteuttaa testimittauksia. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa selvitetään UAV -laitteiden käytön sääntelyn nykytilaa Suomen ilmatilassa.

Tekesin Green Mining -ohjelmaan kuuluvan hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda kasvavan ja perinteisen kaivostoiminnan rinnalle uutta erityisosaamista vaativaa liiketoimintaa. Yleisellä tasolla UAV-MEMO-hankkeessa edistetään pohjoissuomalaista liiketoimintaa, yritysten verkostoitumista, lennokkien uusia sovellutuksia sekä lennokkiteknologian ja -sääntelyn kehittämistä.

Kaksivuotisen (2015–2016) hankkeen kokonaisrahoitus on noin 380 000 euroa. Tekesin lisäksi hankkeessa ovat rahoittajina mukana AA Sakatti Mining Oy, Agnico Eagle Finland Oy, Nordkalk Oy sekä Mawson Oy. Hankkeen tulokset tullaan julkaisemaan UAV-MEMO-käsikirjassa.

Julkaisut:

 

Takaisin