Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

MIND

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Ahonen Lasse
Projektinumero: 50403-30045
Kesto: 01.06.2015-31.05.2019
Asiasanat: geomikrobiologia, syväbiosfääri, ydinjätehuolto, turvallisuusperustelu
Paikannimet:
Yhteistyötahot: SKB, Micans, NNL,SCK·CEN, NERC, VTT, EPFL, TUL, RCR, UGR, HZDR, TVO, Posiva, UNIMAN

Tiivistelmä:

MIND kokoaa yhteen 15 eurooppalaista tutkimusryhmää, joiden tutkimuskohteena on mikrobiologisten prosessien merkitys ydinjätteen geologisissa loppusijoitusratkaisuissa. Tutkimus keskittyy jätehuolto-organisaatioiden esittämiin avainkysymyksiin.

Työpaketti 1 keskittyy orgaanisten jätteiden mikrobiologiaan. Keskiaktiiviset jätteet (ILW) ja jotkut jälleenkäsittelyssä syntyvät jätefraktiot kiinteytetään bitumiin. Tutkitaan myös kokeellisesti säteilytyksen vaikutusta polymeereihin kuten PVC, samoin kuin selluloosan mikrobiologisia prosesseja loppusijoitussysteemissä. Ioninvaihtohartsit ovat myös tärkeä radioaktiivinen polymeerijäte.

Työpaketti 2 keskittyy korkea-aktiivisen jätteen loppusijoitustilan mikrobiologisiin prosesseihin, erityisesti bentoniittipuskurin ja metallikanisterin toimintaan mikrobien läsnä ollessa. Tutkitaan sulfidin mahdollisia lähteitä ja sulfidin muodostumiseen vaikuttavia prosesseja, samoin kuin mikrobien elinkelpoisuutta rajoittavia tekijöitä bentoniitin korkeassa paisuntapaineessa. Tutkitaan kokeellisesti raudan korroosiota bentoniittipuskurin sisällä.

Työpaketti 3 arvioi ja integroi mikrobiologisia prosesseja koskevan tiedon käsitteellisiksi malleiksi, jotka tukevat turvallisuusperustelua ja geologisen loppusijoituksen yleistä ymmärtämistä. Koulutus ja tiedonvaihto ovat tärkeä osa projektia.

Julkaisut:

 

Takaisin