Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI), vaihe 2

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Kupila Juho
Projektinumero: 50403-30071
Kesto: 1.1.2016-31.12.2019
Asiasanat: Pohjavesi, kiviaines
Paikannimet: Lappi
Yhteistyötahot:  

Tiivistelmä:

POSKI on koko Suomessa maakunnittain toteutettava valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämishanke. Tavoitteena on turvata hyvä ja laadukas pohjavesi, varmistaa laadukkaan kiviaineksen saatavuus sekä pitkällä aikavälillä osoittaa vesihuoltoon ja kiviainesten ottoon soveltuvat alueet. Tavoitteena on myös luoda alueellisia vuorovaikutusverkostoja sekä parantaa tietopohjan hyödyntämistä. Lisäksi kehitetään aihealueen tutkimusmenetelmiä. EAKR-rahoitteinen hanke toteutetaan vuosina 2016-2019 ja toteuttajatahoina/ osarahoittajina ovat Geologian tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopisto. Rahoittajina ovat lisäksi tutkimusalueen kunnat, Lapin liitto sekä toimialan yrityksiä.

Julkaisut:

 

Takaisin