Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Mineraalisysteemit ja malmipotentiaali Suomen Lapissa

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Molnár Ferenc
Projektinumero: 50404-40026
Kesto: 01.09.2014-31.08.2018
Asiasanat: orogeeninen kulta, Ni-Cu-malmit, PGE, hydroterminen, magmatismi, malminmuodostus, geokemia, isotoopit, geokronologia, geofysiikka, prospektiivisyys, malmipotentiaali, malminetsintä, GIS, mallinnus, paleoproterotsooinen, arkeeinen, Lappi, Suomi
Paikannimet: Lappi
Yhteistyötahot: Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Oulun yliopisto (UO). Konsortioon osallistuu yhteensä 28 tutkijaa mukana kumppaneita useista yliopistoista, kuten Colorado State, Tukholma, St. Andrews, Cardiff ja Lorraine.

Tiivistelmä:

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Oulun yliopisto (UO) ovat muodostaneet konsortion yhteiselle tutkimushankkeelle koskien orogeenisia kultamalmeja ja magmaattisia Ni-Cu-malmeja Suomen Lapissa. Projekti tukee sellaisten ympäristöystävällisten sekä kustannustehokkaiden malminetsintämenetelmien kehittämistä, joilla voidaan ennustaa mineraalivarantojen esiintymistä peitteisillä alueilla. Konsortiossa yhdistyy GTK:n ja UO:n johtavien malmiasiantuntijoiden osaaminen, mikä yhdessä GTK:n suurten tietoaineistojen sekä geofyysikoiden, GIS-spesialistien ja mineraalipotentiaaliin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa mahdollistaa Lapin malmipotentiaalin kvantitatiivisen arvioinnin käyttäen moderneja malminmuodostusmalleja sekä huipputason analyyttisiä menetelmiä. Konsortioon osallistuu yhteensä 28 tutkijaa mukana kumppaneita useista yliopistoista, kuten Colorado State, Tukholma, St. Andrews, Cardiff ja Lorraine. Projektiin tullaan palkkaamaan kaksi tutkijatohtoria ja yksi jatko-opiskelija.

Julkaisut:

 

Takaisin