Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Merenpohjan geologiset prosessit ja pitkän aikavälin ympäristönmuutokset Itämerellä (GERPIILI)

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Kotilainen Aarno
Projektinumero: 50404-40028
Kesto: 1.1.2015–31.12.2016
Asiasanat: merenpohja, infrastruktuuri, kehittäminen, akustis-seisminen tutkimus, näytteenotto, geologiset prosessit, monitorointi
Paikannimet: Suomenlahti, Saaristomeri, Pohjanlahti, aluevedet, Suomen talousvyöhyke
Yhteistyötahot: Helsingin ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi, SYKE, Ilmatieteen laitos sekä Arctia Shipping Oy

Tiivistelmä:

GERPIILI on Suomen merentutkimuksen Infrastruktuuri FINMARI:n osahanke. FINMARI kokoaa kansallisen merentutkimuksen infrastruktuurin kokonaisuudeksi, jossa yhdistyvät 3 merkittävimmän Itämeritutkimusta harjoittavan yliopiston (Helsingin ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi) ja 3 tutkimuslaitoksen (SYKE, Ilmatieteen laitos, GTK) sekä Arctia Shipping Oy toisiaan täydentävät resurssit. GTK:n merigeologinen tutkimus keskittyy erityisesti Itämeren pitkäaikaismuutosten ja niihin vaikuttaneiden tekijöiden sekä merenpohjan geologisten prosessien tutkimukseen. Tutkimus edellyttää aineistojen keräämistä niin merenpohjan koostumuksesta ja rakenteesta kuin merenpohjan pinnan prosesseistakin. Merenpohjan akustis-seismisten aineistojen tulkinta, mallinnus sekä sedimenttiaineistojen monipuoliset laboratorioanalyysit luovat pohjan merenpohjan ominaisuuksien ja ympäristönmuutoshistorian korkealaatuiselle tutkimukselle. GERPIILI projektissa hankittava infrastruktuuri edesauttaa ja vahvistaa merenpohjan geologisia mittauksia, näytteidenottoa sekä merenpohjan geologisten prosessien monitorointia.

Julkaisut:

 

Takaisin