Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

CISU

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Kotilainen Aarno
Projektinumero: 50404-40029
Kesto: 1.9.2014-31.7.2017
Asiasanat: merenpohja, IODP-ohjelma, ilmastonmuutos, jäätikködynamiikka, sadanta
Paikannimet: Itäinen Suomenlahti, Pohjois-Ruotsi, Pohjanlahti
Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto/Geotieteiden ja maantieteen laitos, VSEGEI, Nordic Centre of Luminescence Research, Cambridge University, Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER, Kanada)

Tiivistelmä:

CISU-projekti yhdistää Itämeren altaan länsi- ja eteläosista syväkairattuja (IODP -ohjelma, Expedition 347) pitkiä sedimenttisarjoja (40–240 m) kerrostumiin itäisellä Suomenlahdella. Näitä ainutlaatuisia sedimenttiaineistoja tutkimalla saadaan uutta tietoa Itämeren altaan yhteyksistä valtamereen viimeisen 60 000 vuoden aikana, sekä Skandinavian mannerjäätikön vetäytymisdynamiikasta viimeisimmän jäätiköitymismaksimin jälkeen (n. 22 000 -17 000 vuotta sitten). Erityisesti kiinnostuksen kohteena on Itämeren altaasta purkautuneiden makeanveden pulssien mahdollinen vaikutus merivirtoihin Atlantilla ja tätä kautta ilmastoon pohjoisilla alueilla. Pohjois-Ruotsissa ja itäisellä Suomenlahdella sijaitsevat sedimenttikerrostumat tuovat tietoa sadannasta useiden tuhansien vuosien ajalta, ja tarjoavat tausta-aineistoa lisääntyvän sadannan vaikutusten arviointiin.

Julkaisut:

 

Takaisin