Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

CeraTail

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Räisänen Marja Liisa
Projektinumero: 50404-40056
Kesto: 1.9.2015-1.8.2019
Asiasanat: huokoinen keraami, geopolymeeri, fosfaattisidoksinen keraami, synteettinen mulliitti, rikastushiekkajäte, jätteen kierrätys
Paikannimet: Kuopio, Oulu, Tampere
Yhteistyötahot: Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, VTT, kaivannaisteollisuus

Tiivistelmä:

CeraTail projektissa kehitetään tehokkaita prosesseja kaivosten rikastushiekkojen hyödyntämiseen huokoisten keraamien raaka-aineena. Tutkimus keskittyy matalaenergisiin prosesseihin ja niiden uusiin yhdistelmiin. Projektissa kartoitetaan ja valitaan eri rikastushiekoista sopivat raaka-aineet sekä prosessointimenetelmien yhdistelmät huokoisten keraamien aikaan saamiseksi. Tutkimuksen tuloksena nykyään kaatopaikoitettavia teollisuuden jätevirtoja saadaan parempaan hyöty-käyttöön, vahvistaen suomalaista cleantech osaamista. Tässä työssä kehitetyillä menetelmillä on laajat käyttökohteet, sillä huokoisia keraameja käytetään laajasti eri teollisuuden prosesseissa mukaan lukien suodattimet, katalyyttien tukirakenteet, eristeet ja absorbentit.

Julkaisut:

 

Takaisin