Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

GECCO

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Laine Eeva-Liisa
Projektinumero: 50404-40059
Kesto: 1.9.2015-31.7.2019
Asiasanat: suurteholaskenta, stokastinen inversio, geofysiikka, malminetsintä
Paikannimet: Suomi, Norja, Ruotsi
Yhteistyötahot: Åbo Akademi, University of Western Australia, NGU, Uppsalan yliopisto, Pyhäsalmen kaivos

Tiivistelmä:

Hankkeessa GTK tekee yhteistyötä Åbo Akademin suurteholaskennan laboratorion kanssa. Kaivosalueiden ja mineraalipotentiaalikartoituksen 3D-tutkimuksissa keskeinen tehtävä on kerätä aineistoa monissa eri mittakaavoissa ja sitten käyttää inversiomenetelmiä taloudellisesti kiinnostavien mineraaliesiintymien paikantamiseksi ja niiden laajuuden arvioimiseksi. Kehitämme tässä projektissa niin sanotun yhtenäismallin (CEM –Common Earth Model) käyttöä mineraalien etsinnässä hyödyntämällä suurteholaskentaa geologisesti heterogeenisten alueiden mallinnuksessa. Aiemmin laskentakapasiteetti on rajoittanut paitsi geologisesti monimutkaisten kohteiden CEM-hilaan perustuvaa mallinnusta myös kaiken olemassa olevan aineiston samanaikaista hyödyntämistä. Nykyisten laskentamahdollisuuksien hyödyntämisen lisäksi tutkimme mahdollisuutta käyttää rakenteeltaan epäsäännöllisiä hiloja geofysikaalisessa mallinnuksessa. Tämä projekti yhdistää suurteholaskennan ja geomallinnuksen huippuosaamista. Tavoitteena on kehittää työkaluja nopeampaan geologiseen mallintamiseen tehokkaassa laskentaympäristössä. Hankkeessa luodaan tehokkaita koodeja geotieteelliseen laskentaan. Valmistuessaan projektin työkalut tulevat kaikkien käyttöön.

Julkaisut:

 

Takaisin