Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena (SmartSea)

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Kotilainen Aarno
Projektinumero: 50404-40066
Kesto: 1.9.2015–31.12.2017(-31.12.2020) 3 + 3 v
Asiasanat: merenpohja, akustis-seismiset tutkimukset, ilmastonmuutos, meren luonnonvarat, geokemia, blue growth
Paikannimet: Pohjanlahti, aluevedet, Suomen talousvyöhyke
Yhteistyötahot: Ilmatieteen laitos (koordinaattori), VTT, LUKE, Helsingin yliopisto, SYKE, Turun yliopisto, Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos (SMHI)

Tiivistelmä:

SmartSea-hankkeessa tutkitaan Pohjanlahden kestävän käytön ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Monialainen tutkimuskonsortio selvittää merialueen elottoman ja elollisen luonnon käytettävissä olevat resurssit ja ekosysteemipalvelut sekä tuottaa päättäjille (mm. merialueiden suunnittelijat) tietoa ja työkaluja niiden käytön mahdollisuuksien, vaikutusten ja riskien arviointiin. Tutkimus ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ennakoidut vaikutukset meren luonnonvaroihin ja niiden käyttöön. Ilmaston lämpötilan nousun ja kasvavan sadannan ennakoidaan lisäävän sään ääri-ilmiöitä ja merenpohjan kulumista, sekä valuntaa ja haitta-aineiden kulkeutumista maa-alueilta mereen (esim. happamat sulfaattimaat, pilaantuneet maat) ja edelleen merenpohjalla. Erityisesti Pohjanlahden pohjoisosat ovat nopean maankohoamisen aluetta, mikä on myös otettava huomioon päätöksenteossa.

Julkaisut:

 

Takaisin