Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

Ravinteet, energia ja kaasut kalliobiosfäärissä (RENGAS)

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Kietäväinen Riikka
Projektinumero: 50404-40074
Kesto: 2015-2018
Asiasanat: pohjavesi, kaasut, biogeokemia, ydinjätteet, loppusijoitus
Paikannimet: Outokumpu, Pyhäsalmi, Pori, Åre
Yhteistyötahot: VTT, Helsingin yliopisto, GFZ Potsdam, INGV Rooma, Pyhäsalmi Mine Oy, Callio Lab, ICDP, Deep Carbon Observatory, COSC / (Uppsalan yliopisto, Lundin yliopisto, Lawrence Berkeley National Laboratory)

Tiivistelmä:

RENGAS-projekti tutkii syvällä kallioperässä elävien mikrobien energialähteitä sekä energian siirtymistä mikrobien katalysoimissa hapetus-pelkistysreaktioissa. Tutkimuskohteina ovat biogeokemiallisesti tärkeät alkuaineet, erityisesti hiili ja rikki sekä niiden esiintyminen ja liikkuminen syvissä kalliopohjavesissä. Projektin tuottaa tietoa mikrobien elintoimintojen vaatimien ravinne- ja energialähteiden saatavuudesta, kivi-vesi-mikrobi -vuorovaikutuksesta sekä näiden prosessien aikaskaaloista. Projektin tulokset hyödynnetään ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuuden arvioinnissa.

Julkaisut:

 

Takaisin