Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

MPM Mineral Prospectivity Modeller

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Nykänen Vesa, Middleton Maarit
Projektinumero: 50404-40077
Kesto: 2016-2017
Asiasanat: malmin etsintä, paikkatietoanalyysi
Paikannimet: Rovaniemi, Kuopio, Espoo
Yhteistyötahot: AA Sakatti Mining Oy, Agnico Eagle Finland Oy, Boliden Mineral AB, Kenex Pty Ltd, De Beers Group Services (Pty) Ltd, Sakumpu Exploration Oy, The Second Institute of Oceanography (Kiina), ESRI, U.S. Geological Survey, Geological Survey of Canada ja University of Campinas

Tiivistelmä:

Tehokkaammat data-analyysin menetelmät ovat tärkeitä työkaluja malminetsinnän digitaalisen tietoaineiston jatkuvasti kasvaessa. Laajentuva malminetsintä ja kaivostoiminta asettavat vaatimuksia aikaa ja kustannuksia säästävien ja ympäristöneutraalien malminetsintämenetelmien kehittämiselle. Mineral Prospectivity Modeler (MPM) -projekti pyrkii ratkaisemaan tämän tutkimalla ja toteuttamalla uusia työmenetelmiä ja työkaluja malmipotentiaalin mallintamiseen. Erityisesti projekti keskittyy tutkimaan mallien optimointia kohteellisessa malminetsinnässä, mikä kerryttää malminetsintäprojektin aikana jatkuvasti lisää informaatiota täydentämään prospektiivisuusmalleja. Tämä demonstroidaan projektissa pilottitutkimuksena. Lisäksi projekti tuottaa alueellisen verkkokarttapalvelun, joka käyttää Geologian tutkimuskeskuksen julkisia paikkatietoaineistoja. Työkalua voidaan käyttää ensivaiheen alueellisen malmipotentiaalin arvioimiseen Suomessa.

Projektin toteuttaa GTK ja rahoitus tulee Tekes-EAKR -ohjelmasta Digitaalisuudesta uutta liiketoimintaa ja kansainvälisesti toimivilta malminetsintäorganisaatioilta. Tekes rahoittaa 90 % ja firmat 10 % hankkeen kokonaisbudjetista, joka on 500 000 euroa vuosina 2016-2017.

Julkaisut:

 

Takaisin