Geologian tutkimuskeskus

Tulosta tutkimushankkeen kuvaus

ROSA - Rakosimulaattori, joka kunnioittaa rakojen mitattuja pituus- ja suuntajakaumia

Projektin tiedot:

Projektipäällikkö: Laine Eeva-Liisa
Projektinumero: 50404-40079
Kesto: 2015-2018
Asiasanat: rakosimulointi, rakopituudet, tietokoneohjelma, ydinjätteiden sijoitustutkimukset
Paikannimet: Suomi
Yhteistyötahot: Aalto-yliopisto

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on luoda rakosimulaatio-tietokoneohjelma ja jakaa se alan tieteellisten julkaisujen kautta käyttäjille. Hanke toteutetaan Geologian tutkimuskeskuksen Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat -yksikön (GTK) ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. Tuloksena saadaan lisäarvoa ydinjätetutkimukseen KYT-puiteohjelman mukaisen muissa turvallisuustutkimuksissa määritetyn "kallioperätutkimukset loppusijoituksen turvallisuuden kannalta" kautta. Hankkeesta lopputuloksena saatavaa tietokoneohjelmaa hyödyntämällä voidaan parantaa pohjaveden virtauksen ja radionuklidien kulkeutumismalleja sekä kivimassan kalliomekaanista käyttäytymistä mallinnettaessa. Tuloksia voidaan hyödyntää tuleville kalliorakennushankkeille Suomessa ja Suomen kaltaisilla kallioperäalueilla.

Julkaisut:

 

Takaisin