Kovettuvien kaivostäyttöjen sideainetutkimukset edistävät kaivannaisjätteiden kiertotaloutta