Akkustrategia: mahdollisuuteen kannattaa tarttua yhdessä

Kansallisen akkustrategian työryhmän puheenjohtajan Mika Nykäsen yhteenveto strategian keskeisistä huomioista ja tunnistetuista mahdollisuuksista.

Suomen kansallinen akkustrategia on julkaistu. Olen ylpeä, että sain toimia työryhmän puheenjohtajana.

Valmistelun aikana totesimme, että kyse on valtavasta muutoksesta: yhteiskunnan, liikenteen ja työkoneiden sähköistymisestä. Maailmanlaajuinen megatrendi haastaa ja luo uusia mahdollisuuksia. Korkeatasoinen osaaminen on muutoksen keskiössä.

Strategiassa tunnistimme Suomelle ja suomalaiselle osaamiselle merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Korkeatasoinen tutkimus ja osaaminen, akkumineraalien merkittävät potentiaalit, kestävät tuotantoketjut sekä kyky teknologisiin innovaatioihin antavat hyvät edellytykset tulevalle menestykselle. Strategiassa määrittelimme tavoitteeksi tukea siirtymistä vähähiilisyyteen. Tunnistimme myös, että menestyksen keskiössä on kestävyys ja vastuullinen liiketoiminta.

Suomella on paljon vahvuuksia, joiden varaan menestystä rakennetaan. Suomessa on Euroopan merkittävimpiä löydettyjä ja arvioituja akuissa tarvittavien mineraalien varantoja kuten litiumia, kobolttia, nikkeliä ja grafiittia, sekä kaikissa sähkömoottoreissa tarvittavaa kuparia. Euroopan komissio haluaa vähentää riippuvuutta akuissa tarvittavien raaka-aineiden tuonnista, ja Suomi tuottaa tähän ratkaisuja.

Suomi on valmis ottamaan merkittävän roolin akkujen, akkumateriaalien ja -teknologioiden kehittämisessä ja samalla vähähiilisten ratkaisujen tuottamisessa. Kiertotalouden kehittymisen tukeminen on tärkeä osa akkustrategiaa. Strategia on kuitenkin pelkkää kierrätystä laajempi kokonaisuus, johon sisältyy mineraalien vastuullinen tuotanto, raaka-aineiden jäljitettävyyden ja kierrätettävyyden parantaminen sekä uudet teknologiset ratkaisut.

Geologian tutkimuskeskus tukee omalla työllään voimakkaasti kansallista akkustrategiaa. Maailman parhaat geologiset tietovarannot, uusien mineraalipotentiaalien ja kiertotalouden ratkaisujen tutkiminen sekä vastuullisen toiminnan tukeminen ovat toimintamme keskiössä. Teemme määrätietoista työtä Suomen ja asiakkaidemme menestyksen takaamiseksi.

Kansallinen akkustrategia on samalla viimeinen tehtäväni Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajana, kun siirryn uusiin tehtäviin. On ollut kunnia olla osa alallaan maailman parhaisiin kuuluvista joukkueista ja kiitän lämpimästi henkilökuntaamme saamastani tuesta. Samalla kiitän yhteistyökumppaneita ja asiakkaita, joiden menestyminen on toimintamme keskiössä. Yhdessä rakennamme ratkaisuja kestävämpään kasvuun.

Mika Nykänen
Pääjohtaja

Lisätietoa

Kansallinen akkustrategia 2025

Batteries from Finland – The Way to Low Carbon Future: webinaari ja esitysmateriaalit

Tiedote