Euroopassa kehitetään puhdistusmenetelmiä ja ohjeita arseenipitoisille viljelysmaille

Eteläisellä Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä on kallio- ja maaperässä luontaisesti tavanomaista suurempia arseenipitoisuuksia. Koska pitkään jatkunut, runsaasti arseenia sisältävä juomavesi ja ravinto voi osaltaan lisätä syöpäriskiä, on arseenipitoisuuksien selvittäminen tärkeää. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) koordinoima  EU-hanke AgriAs kehittää vuosina 2017 – 2019 puhdistusteknologiaa ja ohjeistuksia viljelymaiden maaperässä ja vesissä olevalle arseenille erityisesti Ranskan ja Saksan kohteissa.

AgriAs-hankkeessa tutkitaan arseenipitoisuuksia  Ranskan Verdunissa ja Saksan Freibergissä. Suomessa arseenia esiintyy luontaisesti Tampereen ja Hämeenlinnan välisellä alueella. Pirkanmaan peltojen ja viljelykasvien arseenipitoisuutta selvitettiin EU-hankkeessa 2000-luvun alussa. Pitoisuudet olivat hyvin pieniä, minkä vuoksi AgriAs-hankkeeseen ei valittu tutkimusaluetta Suomesta. Ranskan Verdunin taistelualueilla arseenia esiintyy ensimmäisessä maailmansodassa käytettyjen kemiallisten aseiden vuoksi. Saksan Freibergin alueella arseenia on sekä luontaisesti että 800 vuotta jatkuneen kaivos- ja rikastustoiminnan vuoksi.

AgriAs-hankkeessa kehitetään maaperän ja veden puhdistusmenetelmiä, ja arvioidaan niiden taloudellisia, teknisiä, sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia. Maatalousmaan ja vesien puhdistuksessa on käytetty muun muassa mikro-organismeja, rautapohjaisia saostimia ja suodatusmenetelmiä. Kalvotekniikalla on puhdistettu arseenia saastuneesta vedestä yli 90 prosentin tehokkuudella. Puhdistetun veden arseenipitoisuus on alempi kuin WHO:n ja STM:n juomavedelle asettama 10 µg/l pitoisuusraja.

Kansalliset ja eurooppalaiset tietokannat auttavat arvioimaan arseenipitoisen alueen laajuutta. Hankkeessa laaditaan ohjeistus arseenin aiheuttamien riskien hallitsemiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Hankkeeseen osallistuu tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä Suomesta, Saksasta, Ranskasta, Ruotsista ja Hollannista.

Geologian tutkimuskeskus GTK luo geologisella osaamisella ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestävää kasvua. GTK:n työ painottuu puhtaaseen teknologiaan, mineraalitalouteen, digitalisaatioon ja yhdyskuntarakentamiseen. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos ja työllistää noin 420 henkeä.

Lisätietoja:
Professori Kirsti Loukola-Ruskeeniemi (GTK) puh. 050 4643 474, kirsti.loukola-ruskeeniemi@gtk.fi
Dekaani Riitta Keiski, Oulun yliopisto: +358 40 726 3018, riitta.keiski@oulu.fi
Tutkimusprofessori  Sirpa Kurppa, Luke: 040 5486968, sirpa.kurppa@luke.fi
Erikoistutkija Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus: +358 295 251 551 jussi.reinikainen@ymparisto.fi