Geofysikaalisia maastomittauksia Kruunupyyssä ja Kaustisella

Geologian tutkimuskeskus (GTK) aloittaa geofysikaaliset maastomittaukset Kruunupyyn ja Kaustisen kuntien alueella kesällä 2020. Maastomittauksilla tutkitaan alueen kallioperää muun muassa mineraaliesiintymien todennäköisyyden kartoittamiseksi.

GTK suorittaa geofysikaalisia maastomittauksia kesän ja syksyn 2020 aikana Kaustisen ja Kruunupyyn kunnissa Hongan kylän länsipuolella. Maastomittaukset ovat osa GTK:n perustutkimusta, jolla päivitetään perustietoa alueen kallioperästä. Tulosten perusteella voidaan muun muassa nykyistä paremmin arvioida hyödyntämiskelpoisten mineraaliesiintymien todennäköisyyttä. Selvitys on osa nelivuotista (2019‒2022) Akkumineraaliprojektia, jonka tarkoituksena on arvioida akkutuotannossa tarvittavien mineraalien esiintymispotentiaalia Suomessa. Lisätietoa Akkumineraaliprojektista projektin omilta sivuilta.

Maastomittauksissa mitataan kallioperän magneettisia ominaisuuksia ja niiden avulla tarkennetaan GTK:n kansallisessa lentomittauskartoituksessa nähtäviä vyöhykkeitä. Tutkijat liikkuvat maastossa jalkaisin. Mittaukset tehdään suoria linjoja seuraten ja maanpinnalta siten, että maaperää ei vahingoiteta. Yhteensä mittauksia tehdään noin 12 km² alueella. Alustavan suunnitelman mukaan mittaukset alkavat toukokuun lopussa ja jatkuvat jaksoittain vuoden loppuun asti. Mittausten aikatauluun saattaa tulla muutoksia GTK:n muiden työmaiden johdosta.

Lisätietoja:

Geologi Janne Kuusela, janne.kuusela@gtk.fi, p. 029 503 2608 sekä geofysiikan maastomittausten osalta geofyysikko Jukka-Pekka Kujasalo, jukka-pekka.kujasalo@gtk.fi, p. 029 503 3008

Maastomittauksia tehdään GTK:n varausalueella ja sen lähiympäristössä.