Geologian tutkimuskeskus mukana rakentamassa kestävää akkuteollisuutta – lähes 11 miljoonan euron rahoitus konsortiolle

Akkumetallien tarve kasvaa vauhdilla kuluttajaelektroniikan, sähköautojen ja sähkön varastoinnin yleistyessä. Geologian tutkimuskeskus GTK on mukana BATCircle2.0-konsortiossa, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen jopa miljardin euron akkutoimiala. Business Finland on myöntänyt konsortiolle 10,8 miljoonan jatkorahoituksen, josta GTK:n osuus on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Hankkeen päämääränä on kehittää suomalaista akkumetallialaa ja vähentää Euroopan riippuvuutta raaka-aineiden ja valmiiden akkujen tuonnista. Vuonna 2019 perustetun BATCircle (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) -konsortion saaman jatkorahoituksen tavoitteena on parantaa kaivosteollisuuden, metalliteollisuuden ja akkukemikaalien valmistusprosesseja sekä lisätä litiumioniakkujen kierrätystä. Aalto-yliopiston johtamassa yhteistyössä on mukana 6 tutkimuslaitosta ja 15 yritystä.

GTK:ssa tehdään akkumineraaleihin liittyvää tutkimusta ja kehitetään uusia ratkaisuja raaka-aineiden kierrätettävyyteen, jäljitettävyyteen ja prosessointiin. Primäärejä raaka-aineita tarvitaan, koska kierrätys ei pitkään aikaan pysty kattamaan kasvavaa akkumateriaalien tarvetta. Tavoite on lisätä kierrätettävien raaka-aineiden osuutta. Jotta kierrätettävien raaka-aineiden osuus voi kasvaa, tarvitaan ratkaisuja, joilla varmistetaan materiaalien kierrätettävyys.

Tämän suuren hankkeen puitteissa GTK tekee monipuolista tutkimusta yhteistyössä useiden partnereiden kanssa.

”GTK panostaa erityisesti litiumin ja koboltin etsinnässä käytettävien menetelmien ja mallinnuksen kehittämiseen ja alueellisen geologisen tiedon kartuttamiseen niiden kannalta keskeisillä alueilla Pohjanmaalla ja Kuusamossa. Ympäristönäkökulmaan ja toiminnan kestävyyteen paneudutaan tutkimalla akkumetallien talteenoton parantamista teollisuuden sivuvirroista. Akkumateriaalien valmistuksen osalta kehitämme uudenlaisia grafiitin prosessointimenetelmiä. Lisäksi GTK:n projektissa tutkitaan erityyppisissä akuissa tarvittavien materiaalien saatavuutta ja suoritetaan litium-, nikkeli- ja kobolttimalmien koostumuksellista karakterisointia, jonka perusteella niille tuotetaan ns. standardireferenssimateriaali-kirjasto”, kertoo erikoisasiantuntija Jussi Pokki.

BATCircle-yhteenliittymän muodostavat

  • Tutkimuslaitokset
    Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Geologian tutkimuskeskus (GTK), VTT
  • Yritykset
    Boliden Harjavalta Oy, Suomen Malmijalostus Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Metso Outotec Oyj, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Terrafame Oy, Umicore Finland Oy, AkkuSer Oy, BroadBit Batteries Oy, Oy Fennoscandian Resources Ab, FinnCobalt Oy, Keliber Technology Oy, Latitude 66 Cobalt Oy, Mawson Oy, X-Ray Minerals Services Finland Oy

Lisätietoa

GTK tekee aiheeseen liittyvää tutkimusta ja kehitystä monin tavoin BATCircle-konsortion lisäksi esimerkiksi Outokummussa sijaitsevassa GTK Mintecissa, joka on Euroopan ainoa mineraalisten raaka-aineiden koetehdas. Se palvelee kansainvälisesti muun muassa kiertotalous-, kaivos-, metalli-, ympäristö- ja kemianteollisuuden toimijoita. Uusi Circular Raw Materials Hub ja sen laboratoriot Espoossa kokoavat yhteen usean tutkimuslaitoksen osaajat. GTK:lla on lisäksi maailman parhaisiin lukeutuvat geologiset tietoaineistot, jotka luovat pohjaa kestävälle mineraalituotannolle.

Aalto-yliopiston uutinen: Kestävän akkuteollisuuden rakentajat saivat Business Finlandilta lähes 11 miljoonan euron rahoituksen | Aalto-yliopisto

Kansallinen akkustrategia 2025 – Valto (valtioneuvosto.fi)

BATCircle:n sivut (englanniksi) BATCircle official (aalto.fi)

BATCircle2.0 -hankkeeseen liittyen lisätietoja antaa

Jussi Pokki, erikoisasiantuntija, GTK jussi.pokki@gtk.fi