Grafiitin esiintymispotentiaalin kartoitusta Länsi-Suomessa

Geologian tutkimuskeskus (GTK) suorittaa lohkare-etsintää Länsi-Suomessa kesäkaudella 2021. Tutkimukset ovat osa valtakunnallista akkumineraalipotentiaalia selvittävää projektia.

Kuva: Juha Stenberg, © Geologian tutkimuskeskus 2019.

Geologian tutkimuskeskus kartoittaa grafiitin esiintymispotentiaalia osana valtakunnallista, nelivuotista Akkumineraaliprojektia. Kartoitus painottuu kenttäkauden alussa Länsi-Suomeen ja Pirkanmaalle, myöhemmin kesällä myös Hämeen ja Itä-Suomen alueille. Tutkimukset ovat alkaneet alustavilla selvityksillä vuonna 2019.

Grafiitin esiintymispotentiaalin tutkimus sisältää lohkare-etsintää ja kallioperäkartoitusta. Lohkareita ja kalliopaljastumia etsitään metsäautoteiden laidoilta, ojituksilta ja laikutuksilta; yleensä sieltä, missä pintamaa on esillä. Grafiittia sisältävistä kallioista ja lohkareista tehdään havainto ja otetaan muutaman kilon vasaranäyte tarkempaan pitoisuusmääritykseen. Lohkareet ovat esillä pintamaassa. Kalliopaljastumien päältä otetaan tarvittaessa sammalta sivuun havaintoa varten. Mikäli kalliosta ei saada näytettä vasaralla, tehdään näytteenotto polttomoottorikäyttöisellä pienkairalla.

Grafiitti on sähköä johtava mineraali, ja sitä käytetään yleisesti mobiililaitteiden ja sähköautojen akuissa. Runsaina pitoisuuksina grafiitti aiheuttaa myös kallioperässä johtavia vyöhykkeitä. Näitä johdevyöhykkeitä on tullut esille muun muassa aiemmin tehdyissä lentomittauksissa.

Tutkimusalue on laaja, mutta yksittäisten johdevyöhykkeiden kartoituksiin menee vain muutamia päiviä. Kartoittajia kiinnostavilla kohteilla liikutaan autolla ja jalan. Kartoituksiin osallistuu kaksi henkilöä. Kenttäkausi alkoi 1.6. ja kestää 29.10. saakka.

Lisätietoja

Geologi Seppo Leinonen, seppo.leinonen@gtk.fi, p. 0400 165 668