GTK ja Metsähallitus kartoittavat vedenalaista luontoa eteläisellä Päijänteellä

Geologian tutkimuskeskus tekee kaikuluotaustutkimuksia viikoilla 23 ja 24 Padasjoen ja Kelventeen alueella. Metsähallitus tekee viikoilla 25 – 31 alueella vedenalaisen luonnon, kulttuuriperinnön ja geologisten muodostumien tarkempaa kartoitusta kaikuluotaamalla ja sukeltamalla.

Kartoitustyötä tehdään sekä FRESHABIT LIFE IP että Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hankkeiden tarpeisiin. FRESHABIT LIFE IP (2016 – 2022) on EU:n LIFE -rahastosta rahoitettu, Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen vesiensuojeluhanke.  

Tavoitteena Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hankkeessa (2017 – 2019) on hakea Päijät-Hämeeseen sijoittuvalle Salpausselkä Geopark -alueelle UNESCO Global Geopark -statusta. Hanketta koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu ja rahoittaa EU:n maaseuturahasto sekä hankealueen kunnat: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä.

Tutkimukset eivät aiheuta normaalia veneilyä suurempaa haittaa ympäristölleen, mutta vene voi ajoittain liikkua melko lähelläkin rantaa. Kalanpyydykset, kuten verkot, pyydetään merkitsemään huolellisesti, jotta ne voidaan havaita ajoissa ja tarvittaessa kiertää. Tarpeetonta aallokonmuodostusta tutkimusveneen lähellä pyydetään myös välttämään.

Tutkimusveneessä on kahden tai kolmen hengen miehitys ja se ajaa tutkimusjakson aikana noin 150 kilometrin matkan ennalta suunniteltuja linjoja sekä rantojen lähellä että selkävesillä. Tyypillinen päivittäinen työskentelyaika on noin kello 8 – 18. Tutkimusajossa vene liikkuu noin kolmen solmun nopeudella.

6,5 metriä pitkä tutkimusvene Gridi on varustettu nykyaikaisilla kaikuluotaus- ja tiedonkeruuvälineillä. Laitteistoilla kerätään tietoa järven pohjan sedimenttien koostumuksesta ja geologiasta. Tietoja tullaan käyttämään EU:n rahoittaman FRESHABIT LIFE IP -projektin tarpeisiin. Käytössä on eri taajuuksilla toimivia laitteita, kuten 28 kHz kaikuluotain, 3 – 9 kHz chirpluotain, matalataajuinen reflektioluotain ja 400 – 900 kHz viistokaikuluotain.

Lisätietoja:
Jyrki Hämäläinen, geologi
040-7632275
jyrki.hamalainen@gtk.fi
Geologian tutkimuskeskus
PL 96, 02151 Espoo

www.gtk.fi

Jari Ilmonen, erikoissuunnittelija
040-8318307
jari.ilmonen@metsa.fi
Metsähallitus, Luontopalvelut
PL 94, 01301 Vantaa

www.metsa.fi/freshabit

Kati Komulainen, projektipäällikkö
044 708 5024
kati.komulainen@lamk.fi
Lahden ammattikorkeakoulu
Niemenkatu 73, 15140 Lahti

www.salpausselkageoparkproject.fi