GTK käynnistää kuusivuotisen kansainvälisen projektin Saudi-Arabian kallioperän kartoittamiseen liittyen

Geologian tutkimuskeskus (GTK) käynnistää kuusivuotisen yhteistyön osana kansainvälistä konsortiota Saudi-Arabian geologian tutkimuskeskuksen (SGS) kanssa. Konsortio toimii laadunarvioijan ja geotieteellinen asiantuntijan roolissa, ja sen tehtävänä on tukea ja auttaa Saudi-Arabian geologian tutkimuskeskusta kehittämään toimintojaan sekä arvioimaan, ohjaamaan ja valvomaan laajaa tutkimusprojektikokonaisuutta.

GTK:n kansainvälisen projektiviennin päällikkö Philipp Schmidt-Thomé (oik.), ryhmäpäällikkö Pekka Tuomela sekä brittiläisen International Geoscience Services:n projektipäälikkö Frik Hartzer tapaamassa saudiarabialaisen SGS:n henkilöitä Mining Indaba -tapahtumassa Cape Townissa vuonna 2020.

Saudi-Arabia haluaa vähentää riippuvuuttaan öljystä kehittämällä ja monipuolistamalla talouttaan. Maan käynnistämään laajaan Saudi-Arabian 2030 visio -kehittämisohjelman liittyy yhtenä kehittämisalueena maan kaivossektorin kehittäminen. Kaivostoimintaa ja mineraalien jalostusta kehitetään merkittäväksi osaksi Saudi-Arabian taloutta. Kaivosalan kehittämisen projektikokonaisuus on hyvin mittava ja sitä toteuttaa suuri määrä kumppaneita, yrityksiä ja satoja heidän asiantuntijoitaan.

Konsortio valittiin projektikokonaisuuden geotieteelliseksi kumppaniksi kansainvälisen kilpailutusprosessin kautta. Konsortion vetäjä on brittiläinen International Geoscience Services (IGS). GTK vastaa konsortiossa kansallisen geotietojärjestelmän ja kairasydänarkiston kehittämiseen liittyvistä ohjaus-, valvonta- ja asiantuntijatehtävistä. Lisäksi GTK osallistuu Arabian kilven geologisen kartoituksen ohjaukseen ja laadun arviointiin. Lisäksi konsortion partnerit osallistuvat SGS:n henkilöstön kouluttamiseen.

”GTK:n asiantuntemus on kansainvälisesti arvostettua. Voimme tuoda toimintojen kehittämiseen ja laajaan projektikokonaisuuteen vahvaa, maailmalla tunnustettua suomalaista geoalan osaamista”, sanoo operatiivisen toiminnan johtaja Olli Breilin.

Yhteistyö on GTK:lle osa kansainvälistä maksullista palvelutoimintaa ja se perustuu Suomen ja Saudi-Arabian valtioiden välisiin sopimuksiin taloudellisen ja teknologisen yhteistyön edistämisestä. Kansainväliset toimeksiannot ja yhteishankkeet ovat osoitus kansainvälisen tason osaamisesta, ja osaltaan erilaiset kansainväliset toimeksiannot mahdollistavat geoasiantuntijoiden jatkuvan kehittymisen. Lisäksi kaupallisten toimeksiantojen avulla mahdollistetaan laajemmin toimintaa, sillä budjettirahoitus kattaa vain peruskustannukset. GTK:n kaupallinen toiminta tukee laitoksen strategisia tavoitteita ja toteuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksia.

Vuosina 2021-2027 toteutettavan projektin arvo on GTK:lle kaksitoista miljoonaa euroa. Projekti on GTK:lle erittäin merkittävä, sillä se kasvattaa noin puolella tyypillisesti 3-4 miljoonan euron vuositasolla olevaa kansainvälistä vientitoimintaa.
Projektikokonaisuuden kilpailutuksen voittaneiden konsortioiden allekirjoitustilaisuus pidettiin Riadissa lokakuussa 2020, ja projekti on nyt sopimuksen solmimisen jälkeen käynnistymässä.

Lisätietoja

Konsortion vetäjän IGS:n uutinen

GTK:n kansainvälinen toiminta

Operatiivisen toiminnan johtaja Olli Breilin, olli.breilin@gtk.fi, 029 503 5200

Kansainvälisen projektiviennin päällikkö Philipp Schmidt-Thomé, philipp.schmidt-thome@gtk.fi, 029 503 2163

Geologian tutkimuskeskus: Ratkaisuja kestävämpään kasvuun

Geologian tutkimuskeskus GTK tuottaa puolueetonta tutkimustietoa ja palveluita elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka toimii Suomessa ja maailmalla.