GTK luo pohjanlaatukartan Kallavedestä

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee kesän aikana kaikuluotauksia Etelä-Kallavedellä. Tarkoituksena on luodata koko järvialue ja laatia tietojen perusteella pohjanlaatukartta.

Tietoja voidaan hyödyntää muun muassa Kallavettä koskevissa ympäristötutkimuksissa. Luotausta kohdistetaan myös Kuopion kaupungin kaavasuunnittelualueille vedenalaisen maalajitiedon hankkimiseksi. Lisäksi tuloksia on mahdollisuus hyödyntää Etelä-Kallavedellä sijaitsevan kansallisen kaupunkipuiston jatkokehittämisessä.

Tutkimukset eivät aiheuta normaalia veneilyä suurempaa haittaa ympäristölleen, mutta vene voi ajoittain liikkua melko lähelläkin rantaa. Kalanpyydykset, kuten verkot, pyydetään merkitsemään huolellisesti, jotta ne voidaan havaita ajoissa ja tarvittaessa kiertää. Tarpeetonta aallokonmuodostusta tutkimusveneen lähellä pyydetään myös välttämään.

Lisätietoa:
Erikoistutkija Jari Mäkinen, Geologian tutkimuskeskus, jari.makinen@gtk.fi, puh. 040 7324728

Geologian tutkimuskeskus GTK luo geologisella osaamisella ratkaisuja, uutta elinkeinotoimintaa ja kestävää kasvua. GTK:n työ painottuu puhtaaseen teknologiaan, mineraalitalouteen, digitalisaatioon ja yhdyskuntarakentamiseen. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos ja työllistää noin 420 henkeä.