GTK mukana älykkään energiajärjestelmän testialustan kehittämisessä

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mukana Smart Otaniemi – hankkeessa, joka kuuluu Business Finlandin Smart Energy Finland – ohjelmaan. Hankkeessa luodaan innovaatioekosysteemi älykkään ja joustavan energiajärjestelmän testialustan kehittämiseen.

”Liityimme toukokuussa Smart Otaniemi – hankkeessa alkaneeseen pilottiin ”Novel integration of prosumers and hybrid energy systems”. Hanketta koordinoi Aalto yliopisto”, kertoo geoenergian johtava asiantuntija Teppo Arola GTK:sta.

Pilottikohteena on kampusalueen uusi keskusrakennus Väre.

Jo ennen pilottiin liittymistä, GTK:n tutkijat suunnittelivat Väreen geoenergiajärjestelmän energiakaivokentän. Se koostuu 74:stä, 320 m syvästä energiakaivosta. Kaivokenttä toimii joustavana energiavarastona.
”Kesällä kaivokenttään ladattua ylimääräistä, rakennuksen viilennyksestä peräisin olevaa energiaa hyödynnetään talvella rakennuksen lämmittämiseen”, valaisee ryhmäpäällikkö Nina Leppäharju GTK:sta

GTK suunnitteli myös Väreen energiakaivokentän monitorointijärjestelmän. Kansainvälisestikin erittäin edistyksekkään maanalaisen mittausjärjestelmän avulla energiavaraston lämpötilan muutoksia voidaan tarkkailla käyttövuosien aikana.

”Monitorointijärjestelmän tuottamaa dataa hyödynnämme rakennuksen energiajärjestelmän säädön ja ohjauksen kehittämisessä. Tavoitteena on kehittää ja simuloida geoenergian tuotannon ns. dynaaminen malli, joka yhdistää talotekniikan ja energiavaraston tehokkaan käytön huomioiden rakennuksen käytössä tapahtuvat energiatarpeen muutokset. Teemme tätä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa”, kertoo Arola.

Projektissa tutkitaan myös ns. keskisyvien eli 500-2000 metriä syvien energiakaivojen käyttöä energialähteenä. Lisäksi projektissa laaditaan geoenergian tuotannon ympäristöriskiarvio, jolla pyritään tuottamaan lisää luonnontieteellistä perustietoa geoenergiahankkeiden ympäristöriskeistä.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Teppo Arola teppo.arola@gtk.fi
Ryhmäpäällikkö Nina Leppäharju nina.leppaharju@gtk.fi