GTK tekee geofysikaalisia maastomittauksia Evijärvellä ja Kruunupyyssä

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee maaliskuusta lähtien maastotutkimuksia Evijärven ja Kruunupyyn kuntien alueella. Tutkimukset liittyvät GTK:n perustutkimukseen.

Tutkimukset alkavat geofysikaalisilla maastomittauksilla neljällä eri kohteella. Maastomittauksissa mitataan kallioperän magneettisia ja sähkönjohtavuusominaisuuksia ja niiden avulla voidaan tarkemmin arvioida GTK:n kansallisessa lentomittauskartoituksessa nähtäviä vyöhykkeitä. Mittaajat liikkuvat maastossa jalkaisin tai hiihtäen. Mittaukset tehdään suoria linjoja seuraten ja maanpinnalta siten, ettei maaperää vahingoiteta.

Maastotöiden tavoitteena on alueen geologisen perustiedon lisääminen, joka mahdollistaa mm. tutkimusalueen mineraalipotentiaalisuuden paremman arvioinnin. Geofysikaalisten maastomittausten lisäksi kesän aikana tehdään kallioperän peruskartoitusta ja mahdollisesti muuta näytteenottoa. Maastotutkimuksista tiedotetaan laajemmin ennen varsinaisen kenttäkauden alkua.

Lisätietoa tutkimuksista antavat
geologi Janne Kuusela, puh. 029 503 2608, janne.kuusela@gtk.fi sekä geofysiikan maastomittausten osalta geofyysikko Hanna Leväniemi, puh. 029 503 2271, hanna.levaniemi@gtk.fi.