GTK tekee geofysikaalisia maastomittauksia Posiolla ja Kemijärvellä

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee talven ja kevään aikana geofysikaalisia maastomittauksia Posion ja Kemijärven kuntien alueella. Tutkimuksissa mitataan kallioperän magneettisia ja sähköisiä ominaisuuksia. Mittaukset liittyvät GTK:n perustutkimukseen, jonka tavoitteena on alueen geologisen perustiedon lisääminen. Mittausryhmät liikkuvat maastossa jalkaisin tai hiihtäen. Mittaukset tehdään mittauslinjoja pitkin lumen pinnalta maanpintaa rikkomatta, eikä niistä jää pysyviä jälkiä maastoon. GTK on puhelimitse tai kirjeitse yhteydessä maanomistajiin, joiden alueella mittauksia tullaan tekemään.

Geofysikaalisten maastomittausten lisäksi kesän aikana tehdään kallioperän peruskartoitusta ja mahdollisesti muuta näytteenottoa. Maastotutkimuksista tiedotetaan laajemmin ennen varsinaisen kenttäkauden alkua.

Lisätiedot:
Geologian tutkimuskeskus
Geofyysikko Heikki Salmirinne, p. 040 765 1335, heikki.salmirinne@gtk.fi
Geologi Tuomo Karinen, p. 050 348 6404, tuomo.karinen@gtk.fi