GTK tekee kallioperänäytteenottoa Kaustisen ja Kruunupyyn alueella

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jatkaa Evijärven, Kaustisen, Kruunupyyn, Pedersören ja Vetelin alueella vuonna 2019 aloitettuja kallioperätutkimuksia, jotka ovat osa valtakunnallista akkumineraalien esiintymistä selvittävää projektia. Tutkimuksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa kallioperältään heikosti tunnetun alueen geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista. Tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa akkumineraalien etsinnän lisäksi muun muassa kalliolämmön hyödynnettävyyden ja kalliopohjaveden laadun arviointiin sekä tiestön ylläpidolle välttämättömien hyvälaatuisia kiviaineksia sisältävien alueiden rajaamiseen. Tulokset ovat myös tieteellisesti merkittäviä Suomen kallioperän synnyn ja kehityksen selvittämisessä.

Marras- ja joulukuun aikana (9.11 – 31.12.2020) GTK tekee Kruunupyyn ja Kaustisen alueella kallioperänäytteenottoa timanttikairauksella kartalla merkityllä alueella. Yhteensä kairataan 15 reikää, yhteispituudeltaan noin 1500 metriä. Kallioperäkairaukset suoritetaan maanomistajan suostumuksella. Maanomistajiin, joiden alueelle kairauksia on suunniteltu tehtäväksi, on oltu jo yhteydessä.

Lisätietoja:
Geologi Janne Kuusela, p. 029 503 2608, janne.kuusela@gtk.fi
Akkumineraaliprojektin kotisivut: http://projects.gtk.fi/akku

GTK tekee Kruunupyyn ja Kaustisen alueella kallioperänäytteenottoa timanttikairauksella kartalla merkityllä alueella
GTK tekee Kruunupyyn ja Kaustisen alueella kallioperänäytteenottoa timanttikairauksella kartalla merkityllä alueella.