Kuopion toimipaikan geonäyttely kertoo maapallon ja GTK:n toiminnasta

Kuopion toimipaikan geonäyttely on kaksiosainen.

Ala-aulassa oleva näyttelykokonaisuus esittelee maapallon rakennetta ja siihen liittyviä prosesseja. Esillä ovat mannerten liikkuminen ja siitä johtuvat, usein ihmisen kannalta katastrofaaliset luonnonilmiöt, kuten tulivuorten purkaukset ja maanjäristykset. Ilmiöitä on esitelty kartoin, kuvin ja näyttein. Mineraalien maalimaan voi tutustua mineraalikokoelmassa, jossa on esillä niin ulkomaisia kuin suomalaisiakin näytteitä.

Yksikön toimintaa raaka-ainevarojen kartoituksesta ja tutkimuksesta aina rakentamiseen ja ympäristön huoltoon suunnattuihin palveluihin on esitelty monipuolisesti omassa osuudessaan. Esillä ovat myös alueen kallio- ja maaperän kehitys. Näyttelyosuuden pääsanoma on GTK:n vahva osallistuminen yhteiskunnan alueelliseen kehittämiseen.

Yläaulassa sijaitseva näyttelykokonaisuus esittelee yksikön panostusta luonnonkivien kartoitukseen ja tutkimukseen. Esillä on tutkimuksen alla ja jo tuotannossa olevien luonnonkivikohteiden kiillotettuja kivilaattoja. Luonnonkivien käyttöön sisärakentamis- ja somistusmateriaalina voi tutustua tutustumiskierroksen yhteydessä aulan lattia-, seinäpinnoissa ja portaikossa. Yksikköön keskitetystä GTK:n kansannäytetoiminnasta on kerrottu aulan toisella sivulla.

Toimistorakennuksen etupihalla on diabaasi- ja karbonatiittilohkareista perinteiseen tyyliin rakennettu kiviaita. Aidan kivinen rakennusmateriaali on peräisin Siilinjärven apatiittikaivokselta. Pihaa koristaa myös geomaailmaa ja GTK:ta symboloiva dioriitista ja granodioriitista muotoiltu G-veistos.