Rovaniemen toimipaikan geonäyttely kertoo monipuolisesta geologiasta

Rovaniemen toimitalon ala-aulassa sijaitseva Geonäyttely esittelee pohjoisen alueen geologiaa monipuolisesti kaivoshistoriasta aina nykypäivän geomatkailuun. Näyttely soveltuu kaikille geologiasta kiinnostuneille.

Kävijä johdatellaan geologian maailmaan hahmottamalla kallio- ja maaperään liittyviä perusasioita, kuten kivilajeja, niiden syntymekanismeja sekä maaperämuodostumia. Esillä on näytteitä pohjoisen tyypillisistä kivilajeista sekä kuvia erilaisista maaperämuodostumista.

Mineraalisten luonnonvarojen kartoitusmenetelmien saloja avataan omassa osiossaan. Lisäksi kävijä voi tutustua malmi- ja kivilajinäytteiden lisäksi aitoon kairanterään ja nähdä millainen kallioperänäyte kairaamalla saadaan.

Geologian yhteiskunnallista merkitystä avataan kertomalla geologisista raaka-aineista sekä niiden käytöstä. Esillä on mm. erilaisia jokapäiväisessä käytössä olevia tuotteita, joiden valmistukseen on käytetty geologisia raaka-aineita. Ensimmäiseksi tulee mieleen erilaiset metallituotteet, mutta miten hammastahna tai paperi liittyy geologisiin raaka-aineisiin? Tämä kaikki selviää näyttelyssä.

Jäätiköt ja ilmastonmuutos -osiossa valotetaan Pohjois-Suomen muuttuneista olosuhteista jääkausiaikana ja sen jälkeen. Erikoisuutena näyttelyssä on ilmaston jatkuvasta muutoksesta kertova, Vuotson kanavan kaivutöissä löytynyt lehtikuusen runko n. 115 000 – 130 000 vuoden takaa.

Mukana näyttelyssä on myös historian havinaa. Petsamon Nikkeli oy:n vaiheet on pala suomalaista kaivoshistoriaa ja kultahippujäljitelmät ja korukivet kertovat puolestaan omaa tarinaansa kullankaivusta.