Strategia 2020-2023

Geologista osaamista voidaan hyödyntää suurien globaalien haasteiden kuten kestävään tuotantoon, kiertotalouteen, puhtaaseen veteen, vähähiiliseen energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten ratkomisessa. Uuden strategiamme myötä kehitämme ratkaisuja, joiden kautta Suomessa luodaan ympäristön ja ihmisen kannalta kestävää taloudellista kehitystä.

Fokusalueet

Fokusalueilla on suurin potentiaali tuottaa merkittäviä ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. Vuosille 2020–2023 laaditussa strategiassa on neljä fokusaluetta:

GTK uudisti strategiansa vuorovaikutteisena prosessina, jossa henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät osallistuivat eri työpajoissa ja verkkokeskusteluissa strategian valmisteluun. Myös GTK:n olemassaolon tarkoitus kiteytyi työpajojen annista: ”Maamme hyväksi. For Earth and for Us.”

GTK – Strategiavideo

Geologian tutkimuskeskuksen tutkijat kertovat, miten GTK luo ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. Katso strategia-aiheinen videomme.