Strategia 2020-2023

Geologista osaamista voidaan hyödyntää suurten globaalien haasteiden kuten kestävään tuotantoon, kiertotalouteen, puhtaaseen veteen, vähähiiliseen energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten ratkomisessa. Strategiamme myötä kehitämme ratkaisuja, joiden avulla Suomessa luodaan ympäristön ja ihmisen kannalta kestävää taloudellista kehitystä.

Fokusalueet

Fokusalueilla on suurin potentiaali tuottaa merkittäviä ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. Vuosille 2020–2023 laaditussa strategiassa on neljä fokusaluetta:

Laadimme strategian vuorovaikutteisena prosessina, jossa henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät osallistuivat eri työpajoissa ja verkkokeskusteluissa strategian valmisteluun. Myös GTK:n olemassaolon tarkoitus kiteytyi työpajojen keskustelujen pohjalta: ”Maamme hyväksi. For Earth and for Us.”

Geologian tutkimuskeskus: Ratkaisuja kestävämpään kasvuun

Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntijat kertovat, miten meillä luodaan ratkaisuja vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. Katso strategia-aiheinen videomme.