Geologian tutkimuskeskuksen kansainvälinen toiminta

Geologian tutkimuskeskus on mukana useissa monikansallisissa tutkimusprojekteissa. Yhtenä osana kansainvälistä toimintaa ovat erilaiset asiakasprojektit, jotka ovat esimerkiksi Ulkoministeriön rahoittamia kehitysyhteistyöprojekteja sekä kansainvälisiä maksullisia projekteja, joihin GTK osallistuu asiantuntijapalveluja tarjoamalla.

Kansainvälisten asiakasprojektien aihealueet

  • Mineraalien kartoitus, luonnonvarat ja karttatuotanto
  • Geokemia ja ympäristögeologia
  • Kestävä kaivosteollisuus, kaivosjätteen ja kaivosvesien hallinta
  • Pohjavesien hallinta
  • Kaavoitus ja yhdyskuntien kehittäminen
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ydinjätteen loppusijoitus
  • Geofysiikka ja sen sovellukset
  • Organisaatioiden geologisen osaamisen vahvistaminen ja koulutus
Karttakuva, johon on merkitty maat, joissa GTK:lla on ollut, on parhaillaan tai voisi olla projektitoimintaa.
GTK international project activities