GTK:lle uusi johtokunta

Valtioneuvosto on 30.4.2020 asettanut Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) johtokunnan toimikaudeksi 1.5.2020–28.2.2023.

Puheenjohtaja
Juha Ylimaunu, ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, Outokumpu Oyj

Varapuheenjohtaja
Anja Liukko, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet
Jaana Mäkelä, myyntijohtaja, Spatineo Oy
Eija Virtasalo, rahoitusyksikön päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Antti Salminen, johtaja, Industry & Water -segmentti, Kemira Oyj
Helena Soimakallio, johtaja, kestävä kehitys, Teknologiateollisuus ry
Leena Ylä-Mononen, ylijohtaja, ympäristöministeriö

Päätös: Johtokunnan asettaminen TEM/2020/61