GTK:n pääjohtaja Mika Nykänen: EU:n on lisättävä määrätietoisesti toimia raaka-aineiden saannin turvaamiseksi

EU tarvitsee toimintaohjelman raaka-aineiden saannin turvaamiseksi, sanoo Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja Mika Nykänen. Syynä tähän on kasvanut huoli raaka-aineiden, mukaan lukien akkuihin käytettävien raaka-aineiden, saatavuudesta sekä kauppasodasta ja maailmankaupan toimivuudesta.

Mika Nykänen puhui Anders Chydenius –vapaakauppaseminaarissa Kokkolassa 31.8. akkuteollisuuden mahdollisuuksista kestävän kasvun esimerkkinä. Seminaarissa keskusteltiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden teemoista.

Akkuteollisuudessa on valtava potentiaali. Akkujen tarvetta lisää erityisesti sähköisen liikenteen, uusiutuvan energian käytön sekä sähköenergian varastoinnin tarpeiden lisääntyminen. Suomesta löytyy erinomaista osaamista koko tuotantoketjuun kaivosteollisuudesta akkuraaka-aineiden jatkojalostukseen, akkujen valmistamiseen, käyttöön ja lataukseen liittyvään teknologiaan sekä kierrätykseen.

Suomen mineraalipotentiaali akkujen tarpeisiin on hyvä. Tällä hetkellä merkittävä osa globaalista litiumista tuotetaan Chilessä, Australiassa ja Kiinassa. Yli puolet koboltista tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta. Raaka-aineiden jäljitettävyys on nousemassa tärkeään asemaan, kun kaivostoiminnalla tuotettujen raaka-aineiden toivotaan tulevan tunnetuista ja vastuullisesti toimivista kaivoksista. Suomalaisen kaivosteollisuuden läpinäkyvyys tarjoaa kilpailuedun globaaleissa raaka-aineiden arvoketjuissa.

Suomella on hyvät edellytykset nousta Euroopan akkuteollisuuden keskiöön, mutta tämä edellyttää määrätietoista tukea ja toimia sekä Euroopan komissiolta että Suomen hallitukselta. Onnistuminen lisäisi työllisyyttä ja uusia investointeja sekä edistäisi ilmastotavoitteiden toteutumista.

Suomi ja koko Eurooppa hyötyy siitä, että komissio vahvistaa panostusta akkuklusterien kehittämiseksi.

”EU:n on määrätietoisesti lisättävä toimia asetettujen päämäärien saavuttamiseksi, jotta akkuteollisuuden kasvupotentiaali toteutuu työnä, tutkimuksena ja teollisena kasvuna Euroopassa. Aasian etumatka on kurottavissa kiinni. Innovaatio- ja tutkimusrahoituksen lisääminen, vapaakaupan varmistaminen sekä teollisten investointien edistäminen vahvistavat EU-alueen kilpailukykyä”, Mika Nykänen sanoo.

Lisätietoa:
Pääjohtaja Mika Nykänen, mika.nykanen@gtk.fi, puhelin 029 503 2200