GTK:n turvetutkimukset jatkuvat kesällä 2019

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee turvevarojen kartoituksen maastotöitä kesällä 2019. Kartoituksen pääpaino on Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Kartoitusta tehdään Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Lapin, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Varsinaissuomen ja Uudenmaan maakuntien alueella.

Maastotyökausi kestää kesäkuusta lokakuulle ja kesän aikana kartoitetaan noin 15 000 ha turvemaita. Kartoitusta tehdään maastossa 30 hengen voimin. Suoalueilla kuljetaan jalkaisin ja kartoittajat tekevät turvekairausta ja turvenäytteenottoa käsikäyttöisellä turvekairalla. Tutkimukset eivät jätä pysyviä jälkiä maastoon.

Kesän tutkimukset liittyvät GTK:n Suomen turvevarojen kartoitus ja tutkimus –projektiin ja kartoituksilla tuotetaan yleispiirteistä tietoa Pohjois-Suomen kartoittamattomien alueiden soista, niiden suotyypeistä, turvekerroksen paksuudesta sekä turpeen laadusta. Etelä- ja Länsi-Suomen alueen kartoituksilla tarkennetaan aikaisemmin tutkittujen soiden rahkaturve- ja rahkasammalpotentiaalia. Kesän aikana tehdään myös soiden seurantatutkimuksen maastotöitä noin 30 suolla. Seurantakohteiksi on valittu GTK:n 1980-luvulla kartoittamia soita, jotka ovat nykyisin metsäojituksen piirissä. Tutkimuksella tuotetaan tietoa metsäojituksen vaikutuksesta mm. suotyyppien, turpeen paksuuden, turpeen hiilivarannon sekä puubiomassan kehityksen muutoksiin.

Turvekartoituksilla tuotetaan monipuolista tietoa Suomen soista ja turvemaista soiden eri käyttömuotojen tarpeisiin. Tietoja hyödynnetään esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, maakuntakaavoituksessa, suometsätaloudessa, happamien sulfaattimaiden riskiarviossa sekä määritettäessä suon arvoa myynti-, osto- tai lunastustilanteessa. Tuloksia hyödynnetään myös Suomen soiden hiilivarannon ja sen muutoksen arvioinnissa. Suomen turvevarojen hiilivarasto on noin kuusinkertainen verrattuna elävään puustoon ja noin 2/3 Suomen kokonaishiilivarastosta on sitoutunut turpeeseen.

Suokohtaiset kartoitustulokset julkaistaan GTK:n turvevaratietoa jakavassa karttapalvelussa (www.gtk.fi/turvevarat). Lisäksi GTK:n Hakku-palvelusta (https://hakku.gtk.fi/) löytyy mm. vanhempia kuntakohtaisia turvetutkimusraportteja, joita on julkaistu yli 450 kappaletta eri puolilta Suomea

Lisätietoja:
Geologi, projektipäällikkö Matti Laatikainen, puh. 050 3486042, matti.laatikainen@gtk.fi
Yksikön päällikkö Tuija Vähäkuopus, puh.  050 3493477, tuija.vahakuopus@gtk.fi