Kallioperätutkimukset Leppävirta-Heinävesi-Tuusniemi alueella kesällä 2019

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tutkii Leppävirta-Heinävesi-Tuusniemi alueen kallioperää osana valtakunnallista Akkumineraaliprojektiaan. Savon alueen tutkimuksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa Tuusniemen ja Leppävirran välisen, kallioperältään huonosti tunnetun alueen geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista ympäröiville alueille. Kyseessä ei ole varsinaiset malminetsintätutkimukset, mutta tuloksia voidaan soveltaa myös lupaavimpien malminetsintäalueiden aiempaa tarkempaan rajaamiseen. Tämän lisäksi tulokset soveltuvat esimerkiksi kalliolämmön hyödynnettävyyden ja kalliopohjaveden laadun arviointiin sekä tiestön ylläpidolle välttämättömien hyvälaatuisia kiviaineksia sisältävien alueiden rajaamiseen.

Toukokuun alkupuolelta syyskuun loppuun jatkuvalla kenttäkaudella tullaan alueella suorittamaan kalliopaljastumien kartoitusta ja lohkare-etsintää. Kartoituksen yhteydessä paljastumista havainnoidaan kivilajeja ja niiden rakenteita, sekä otetaan vasaralla irrottaen pieniä kivinäytteitä jatkotutkimuksiin. Kartoittajat liikkuvat alueella autolla, veneelle ja jalan. Havainnointiin liittyen joudutaan paljastumilla kasvavaa sammalta siirtämään syrjään. Maastotutkimuksiin osallistuu GTK:n vakituisten geologien ja tutkimusavustajien lisäksi kaksi kausiapulaisiksi palkattua geologian opiskelijaa.

Kallioperäkartoituksen lisäksi GTK on suunnitellut kairauttavansa kuudelle eri kohteelle yhteensä 10 reikää erityyppisten magneettisten ja sähköisten häiriöiden aiheuttajien varmistamiseksi. Näiden kallioperäkairausten arvioitu yhteispituus on 1800 metriä ja niiden teknisestä toteutuksesta vastaa ulkopuolinen kairausurakoitsija. Kairareikien suunnitellut paikat näkyvät liitekartassa. GTK on hakenut kairattavaksi suunniteltujen kohteiden ympärille pienikokoiset Kaivoslain mukaiset varaukset, vaikka millään kohteista ei olekaan suoraa malminetsinnällistä perustetta. Syynä varausten hakemiseen on työrauhan takaaminen sekä avoimen ja ajantasaisen tiedottamisen mahdollistaminen töiden tuloksista. Varauksilla ei ole vaikutusta kyseisen alueen muuhun käyttöön eikä maanomistajien oikeuksiin. Se ei esimerkiksi anna oikeutta suorittaa kairauksen kaltaista koneellista näytteenottoa ilman maanomistajan lupaa. Maanomistajilta, joiden alueelle kairauksia on suunniteltu, on pyydetty erikseen tutkimuslupa.

Kaikille alueen tutkimuksista ja kallioperästä kiinnostuneille avoimet tilaisuudet järjestetään seuraavina ajankohtina:

  • 7.5. kello 18:00 Heinäveden valtuustosalissa (Kermanrannantie 7)
  • 9.5. kello 18:00 Tuusniemen Koulukeskuksen monitoimisalissa
  • 14.5. kello 18:00 Leppävirran Leppäkertun alakoulun auditoriossa

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Perttu Mikkola, puh. 040 566 8017, perttu.mikkolagtk.fi
Akkumineraaliprojektin kotisivut: http://projects.gtk.fi/akku, josta ladattavissa mm. yleisötilaisuuksien esitysmateriaalit.