Kallioperätutkimusta Kiteen ja Tohmajärven alueella kesällä 2020

Geologian tutkimuskeskus (GTK) aloittaa kallioperätutkimukset Kiteen itäosissa ja Tohmajärven eteläosissa kesällä 2020 alueen mineraaliesiintymien kartoittamiseksi. Alueella on tehty tutkimusta viimeksi 1970- ja 80-luvuilla.

GTK suorittaa kallioperätutkimuksia Kiteen itäosissa ja Tohmajärven eteläosissa kesällä 2020. Kartoitusta tehdään 1.6.–30.9. välillä. GTK on tehnyt alueella tutkimusta aiemmin 1970- ja 80-luvuilla, jolloin alueelta tavattiin muutamia litium-pitoisia pegmatiitteja. Nyt pyrkimyksenä on selvittää, esiintyykö näitä litium-pitoisia pegmatiitteja mahdollisesti aiemmin tiedettyä laajemmalla alueella. Selvitys on osa GTK:n perustutkimusta ja nelivuotista (2019‒2022) Akkumineraaliprojektia, jonka tarkoituksena on arvioida akkutuotannossa tarvittavien mineraalien esiintymispotentiaalia Suomessa. Lisätietoa Akkumineraaliprojektista projektin omilta sivuilta.

Kiteen ja Tohmajärven alueen tutkimuksissa tehdään kalliopaljastumien kartoitusta ja lohkare-etsintää. Kartoituksen yhteydessä kalliopaljastumista havainnoidaan kivilajeja ja niiden rakenteita, sekä otetaan vasaralla irrottaen pieniä kivinäytteitä jatkotutkimuksiin. Kartoittajat liikkuvat alueella autolla ja jalan. Havainnointiin liittyen paljastumilla kasvavaa sammalta joudutaan siirtämään syrjään. Lisäksi osalla alueesta suoritetaan mahdollisesti vähäistä maaperänäytteenottoa. Maastotutkimuksiin osallistuu GTK:n geologien ja tutkimusavustajien lisäksi kausiapulaisena toimiva geologian opiskelija. Kesäkauden tutkimustulosten perusteella alueelle suunnitellaan mahdollisesti geofysiikan maastomittauksia ja kallioperäkairausta talvikaudelle 2020–2021.

Lisätietoja:

Geologi Jaro Kuikka, jaro.kuikka@gtk.fi, p. 050 348 8998

 

Alue, jolla Geologian tutkimuskeskus GTK suorittaa kallioperä- ja lohkarekartoitusta. Taustakartta @ Maanmittauslaitos.