KHO:n linjaus: Geologian tutkimuskeskus sai TUKES:n myöntämän malminetsintäluvan sen lakisääteisten perustutkimusten loppuunsaattamiseksi Enontekiön Lätäs 1 -alueella

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun myötä Geologian tutkimuskeskus (GTK) voi suorittaa Lätäs 1- alueella keskeneräiseksi jääneet tutkimustyöt loppuun. Alueella tehtävät työt liittyvät GTK:n lakisääteiseen perustutkimukseen liittyen kallioperän rakenteiden, kerrosjärjestyksen ja mineraalipotentiaalin selvittämisen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes myönsi vuonna 2016 Geologian tutkimuslaitokselle kaivoslain mukaisen malminetsintäluvan Enontekiön alueelle, joka sai lainvoiman KHO:n päätöksen myötä. Tutkimusalue sijaitsee soidensuojelualueella Natura 2000-piirissä sekä saamelaisten kotiseutu- ja poronhoitoalueella, ja sen pinta-ala on yhteensä noin 390 hehtaaria.

Alueella tehtävät työt liittyvät GTK:n lakisääteiseen perustutkimustoimintaan, jota se harjoittaa koko maassa. Myönnetyn luvan avulla alueella suoritetaan loppuun jo vuonna 2008 alkaneet viimevaiheen perustutkimukset. Alueen tutkimukset keskittyvät geologisten rakenteiden ja kivien kerrosjärjestyksen selvittämiseen sekä yleisesti alueen mineraalipotentiaalin arviointiin. Myönnetty lupa on voimassa enintään neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

GTK:lla on pitkä kokemus tutkimustoiminnasta arktisilla alueilla. GTK:n tutkimukset perustuvat lupiin ja se ottaa toiminnassaan aina lupaehdot huolellisesti huomioon. Toimet sovitaan normaalin käytännön mukaisesti tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Alueella tehtävä tutkimus pyritään saattamaan loppuun siten, että siitä koituva haitta paikallisille elinkeinoille on mahdollisimman vähäinen. Tutkimukset suoritetaan lintujen pesimäajan- ja porojen vasomisajan ulkopuolella talvikaudella, jolloin maaperää ja kasvillisuutta suojaa lumi, jää ja routa.

Lisätietoa

Yksikön päällikkö Aleksi Salo, aleksi.salo@gtk.fi, 029 503 3425
Operatiivisen toiminnan johtaja Olli Breilin, olli.breilin@gtk.fi, 029 503 5200
Erikoistutkija Jukka Konnunaho, jukka.konnunaho@gtk.fi, 029 503 4247

Geologian tutkimuskeskus: Ratkaisuja kestävämpään kasvuun

Geologian tutkimuskeskus GTK tuottaa puolueetonta tutkimustietoa ja palveluita elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraalitalouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristökysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen tutkimuslaitos, joka toimii Suomessa ja maailmalla.